Representantforslag om ny stortingsmelding om brann- og redningstjenesten

Dokument 8:131 S (2017-2018)

Merknad

Forslaget ble avvist, jf. forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Forslag fra (A)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt