Representantforslag om å utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for nye jernbanestrekninger på norsk side for strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg

Dokument 8:181 S (2017-2018), Innst. 296 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Nils Kristen Sandtrøen, Siv Henriette Jacobsen, Sverre Myrli Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (KrF) Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 296 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for nye jernbanestrekninger på norsk side av grensen for strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg. Forslaget ble fremmet på bakgrunn av at svenske myndigheter gjennomfører "åtgärdsvalsstudier" for utbygging av strekningene på svensk side av grensen. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2018