Representantforslag om å utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for nye jernbanestrekninger på norsk side for strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg

Dokument 8:181 S (2017-2018), Innst. 296 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Nils Kristen Sandtrøen, Siv Henriette Jacobsen, Sverre Myrli Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (KrF) Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 296 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 22.05.2018

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 29.05.2018