Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgrim Berg, Lars Roar Langslet og Ingrid I. Willoch datert 4. mars 1988 om endring av kringkastingslovens § 1, kringkastingsbegrepet

Dokument nr. 8:28, innst. O. nr. 68 for 1987-88

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Hallgrim Berg, Ingrid I. Willoch, Lars Roar Langslet Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet