Forslag fra stortingsrepresentantene Grete Knudsen, Ragnhild Queseth Haarstad og Tora Aasland Houg : Norge må arbeide for at forhandlingene om konvensjonell nedrustning knyttes til forhandlinger om å fjerne alle kortrekkende atomvåpen i Europa (tredje 0-løsning)

Innst. S. nr. 201 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet