Representantforslag om å utrede fjerning av 350-kronersgrensen for varesendinger fra utlandet

Dokument 8:213 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad Saken er til behandling i finanskomiteen Forslag fra (KrF)

Saksgang