Representantforslag om nærings- og folkehelsevennlig omlegging av avgifter

Dokument 8:205 S (2017-2018), Innst. 364 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold, Sigbjørn Gjelsvik, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 05.06.2018 Innst. 364 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å be regjeringen utrede fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Dette vedtaket ble gjort mot stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Representantforslag fra Senterpartiet om nærings- og folkehelsevennlig omlegging av avgifter oppnådde ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2018