Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å utrede fjerning av 350-kronersgrensen for varesendinger fra utlandet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:02:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:02:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:03:20)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å be regjeringen utrede fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Dette vedtaket ble gjort mot stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Representantforslag fra Senterpartiet om nærings- og folkehelsevennlig omlegging av avgifter oppnådde ikke flertall.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger