Forslag fra stortingsrepresentantene Solveig Sollie og Einar Steensnæs om endring i skatteloven § 44, femte ledd slik at det kan kreves fradrag ved inntektsfastsettelsen for gaver til frivillige organisasjoner

Dokument nr. 8:35 (1996-97), Innst. S. nr. 286 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Einar Steensnæs, Solveig Sollie Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 13.06.1997 Innst. S. nr. 286 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1997