Valg av medlemmer til representantskapet i A/S Vaksdal Mølle

Innst. S. nr. 142 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet