Statlig støtte til særlig vanskeligstilte bedrifter som følge av økonomisk boikott av Sør-Afrika og Namibia

St.prp. nr. 108, innst. S. nr. 216 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet