Endringer i bevilgningene på visse kapitler under Kirke- og undervisningsdepartementet for 1988

St.prp. nr. 129, innst. S. nr. 288 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet