Særtiltak for å betre lærarstoda i grunnskolen i grisgrendte strok

St.prp. nr. 143, innst. S. nr. 294 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet