Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.12.2018 Kl. 21:20:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (05.12.2018 Kl. 21:21:40)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (05.12.2018 Kl. 21:21:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen legge til rette for at toppidrettsutøvere kan studere ved å utvikle flere tilpassede studietilbud, legge bedre til rette for deltidsstudenter og åpne for at toppidrettsutøvere og andre med særlig grunn kan søke om å få studiestøtte ut over åtte år. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger