Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Rigmor Aasrud, Kristian Torve, Nina Sandberg og Arild Grande om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 27. november 2018

Roy Steffensen

Marianne Synnes

leder

ordfører