Representantforslag om å innføre autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 31.01.2019 Innst. 147 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om å be regjerinen sikre innføring av en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer. Begrunnelsen for å innføre en autorisasjonsordning er blant annet at det vil kunne bidra til økt tillit, kvalitet og profesjonalitet i tjenestene. Regjeringspartiene stemte imot, og forslaget ble dermed ikke vedtatt, under henvisning til at det er varslet en gjennomgang av kompetansekrav for ledere og eventuell autorisasjon som ett av flere tiltak for å øke kompetansen i barnevernet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 05.02.2019