Om bevilgning til Stortinget på statsbudsjettet for 1987 til bygging av garasje- og serviceanlegg for Stortinget.

St. prp. nr. 1, kap. 41, Budsjett-innst. S. nr. 2. Tillegg nr. 1 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.11.1986 Budsjett-innst. S. nr. 2 Tillegg nr. 1 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 18.11.1986