Om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Den europeiske romorganisasjon (ESA) om Norges tiltredelse til Den europeiske romorganisasjons Konvensjon med tilhørende betingelser og vilkår.

St. prp. nr. 8, innst. S. nr. 31 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.11.1986 Innst. S. nr. 31 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1986