Om bevilgning til gjennomføring av avtale om fotokopiering ved universiteter og høgskoler.

St. prp. nr. 11, innst. S. nr. 5 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 15.10.1986 Innst. S. nr. 5 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.1986

   Behandlet i Stortinget: 28.10.1986