Norsk romvirksomhet.

St. meld. nr. 13, innst. S. nr. 102 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 05.03.1987 Innst. S. nr. 102 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.1987

   Behandlet i Stortinget: 19.03.1987