Lov om endringer i lov 24. mai 1929 nr.4 om tilsyn med elektriske anlegg.

Ot.prp.nr. 67, for 1985-86, innst. O. nr. 5, besl. O. nr. 5 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 30.10.1986 Innst. O. nr. 5 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.10.1986

   Behandlet i Odelstinget: 04.11.1986

   Behandlet i Lagtinget: 12.11.1986