Statsgaranti for forsikringsverdi av en norsk kunstutstilling i utlandet.

St. prp. nr. 6, innst. S. nr. 6 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.10.1986 Innst. S. nr. 6 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.1986

   Behandlet i Stortinget: 28.10.1986