Lov om endringer i lov av 8. juni 1973 nr. 50 om Norges Brannkasse - gjensidig skadeforsikringsselskap og visse andre lover.

Ot. prp. nr. 72 for 1985-86, innst. O. nr. 4, besl. O. nr. 3 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.10.1986 Innst. O. nr. 4 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1986

   Behandlet i Odelstinget: 31.10.1986

   Behandlet i Lagtinget: 04.11.1986