Lov om endringar i universitets- og høgskolelovar.

Ot. prp. nr. 1, innst. O. nr. 6, besl. O. nr. 6 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 06.11.1986 Innst. O. nr. 6 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.1986

   Behandlet i Odelstinget: 24.11.1986

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.1986