Om forslag fra stortingsrepresentantene Knut Frydenlund og Theo Koritzinsky datert 9. desember 1985 om SDI-forskning og romvåpenprogram.

Innst. S. nr. 249 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet