Utenriksdepartementets traktatforelegg for 1984, om overenskomster inngått med fremmede stater og internasjonale organisasjoner i 1984.

Innst. S. nr. 156 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet