Om samtykke til rat. av till. protokoller m.v. til Norges avtaler med Det Europeiske Øk. Fellesskap og Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap i tilknytning til Portugals og Spanias tiltredelse til EF fra 1. januar 1986.

St.prp.nr. 15, innst. S. nr. 32 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet