Om suppleringsvalg av et medlem av representantskapet i Manufacturers Hanover Norge A/S.

Innst. S. nr. 22 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet