Om tilleggsbevilgninger under Miljøverndepartementets kap. 1427, 4427, 1448 og 1449 på statsbudsjettet for 1986.

St. prp. nr. 44, innst. S. nr. 44 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet