Om tilleggsbevilgninger på kapitlene 1412 og 4412 på statsbudsjettet for 1986.

St. prp. nr. 44, innst. S. nr. 49 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet