Representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Sheida Sangtarash Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.03.2019 Innst. 202 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell. Forslagene ble ikke vedtatt. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt støttet forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og argumenterte i innstillingen med at det bør være full åpenhet om alle eventuelle økonomiske bindinger som finnes mellom helsepersinell og legemiddelindustrien. Regjeringspartiene - som ikke støttet forslagene - påpekte at det allerede i dag finnes regelverk som skal motvirke uheldige bindinger mellom helsepersonell og andre aktører, og at det også er inngått samarbeidsavtaler mellom Legeforeningen, legemiddelindustrien og de regionale helseforetakene om hvordan samarbeidet skal skje. Disse partiene ønsker derfor ikke ytterligere regelverk på området, og mener det heller bør jobbes videre med de ordninger som allerede finnes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 28.03.2019