Om samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kakaoavtale, 1986.

St. prp. nr. 50, innst. S. nr. 53 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet