Endring i lov av 12. november 1954 nr. 1 om styret i herreds- og bykommunene og i lov av 16. juni 1961 nr. 1 om fylkeskommuner.

Ot. prp. nr. 22, innst. O. nr. 24, besl. O. nr. 35 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 27.01.1987 Innst. O. nr. 24 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.01.1987

   Behandlet i Odelstinget: 06.02.1987

   Behandlet i Lagtinget: 13.02.1987