Suppleringsvalg av et medlem til styret for Mindegaven til Norge 1914 fra Det Norske Utflytterfolk i Nord-Amerika.

Innst. S. nr. 59 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet