Om valg av medlemmer og varamedlemmer av representantskapet i Inter Nordisk Bank A/S.

Innst. S. nr. 60 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet