Årsavgift på motorvogner.

St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 15, Budsjett-innst. S. nr. 13. Tillegg nr. 1 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.12.1986 Budsjett-innst. S. nr. 13 Tillegg nr. 1 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.1986

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1986