Om samtykke til økning av garantirammen for nordisk prosjektinvesteringslån gjennom Nordisk Investeringsbank.

St. prp. nr. 53, innst. S. nr. 87 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet