Målbruk i offentleg teneste.

St. meld. nr. 27, innst. S. nr. 111 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1987 Innst. S. nr. 111 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1987

   Behandlet i Stortinget: 07.04.1987