Samordning av tjenestepensjon med tilleggspensjon fra folketrygden opptjent ved forskjellige personer.

St. meld. nr. 28, innst. S. nr.165 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1987 Innst. S. nr. 165 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 27.05.1987