Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Innberetning 2 (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Valgkomiteen har gitt en innberetning om endringer i de faste komiteers sammensetning på grunn av Kristelig Folkepartis inntreden i regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.