Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

Dokument 8:83 S (2018-2019), Innst. 257 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Petter Eide, Sheida Sangtarash, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 30.04.2019 Innst. 257 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Sheida Sangtarash om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2019

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2019