Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:35:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:35:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:36:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:36:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:37:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:37:37)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Sheida Sangtarash om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger