Statens pensjonsfond 2019

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 344 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet meldingen om Statens pensjonsfond for 2019. Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Meldingen ble vedlagt protokollen, som betyr at Stortinget tok meldingen til orientering.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2019