Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet)

Prop. 80 L (2018-2019), Innst. 92 L (2019-2020), Lovvedtak 42 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 02.12.2019Innst. 92 L (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som bl.a. skal gi bedre oversikt over ordningene som kan gi grunnlag for utgiftsdekning av helsehjelp i andre EØS-land og i utlandet ellers. Endringen innebærer at retten til å motta nødvendig helsehjelp i utlandet fordi det ikke finnes et tilbud i Norge, presiseres. Retten skal også gjelde der helsehjelpen i utlandet er dokumentert mer virkningsfull enn helsehjelpen som tilbys av det offentlige i Norge. Helsehjelpen må imidlertid være innenfor de samme vilkårene som gjelder innenlands, blant annet en vurdering av kost-nytte. Tjenester som systemet for nye metoder i spesialisthelsetjenesten har avslått å innføre, blir ikke omfattet av retten til å kreve dekning. Samtlige opposisjonspartier stemte for et forslag om å sende proposisjonen tilbake til regjeringen, for at regjeringen skulle gjennomføre en EØS-rettslig vurdering av forslagene og deretter komme tilbake til Stortinget med et nytt lovforslag.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 02.12.2019

  Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2019