Representantforslag om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte

Dokument 8:119 S (2018-2019), Innst. 355 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Willfred Nordlund Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 355 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2019