Representantforslag om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte

Dokument 8:119 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Willfred Nordlund Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang