Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv.

Prop. 85 S (2018-2019), Innst. 372 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 372 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i innlemmelse av direktiv om tiltak for tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking og finansiering av terrorisme mv., og forordning om identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler, i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2019