Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.)

Prop. 70 L (2018-2019), Innst. 300 L (2018-2019), Lovvedtak 64 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra SamferdselsdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenInnstilling avgitt 28.05.2019Innst. 300 L (2018-2019)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag til endringer i yrkestransportloven om drosjer, Stortinget har vedtatt å oppheve antallsreguleringen med tilhørende driveplikt, og å gi fylkeskommunene adgang til å tildele eneretter for drosjetransport i spredtbygde kommuner. Kravet om drosjeløyve er videreført, men kravet om faglig kompetanse for løyvehavere er fjernet. Det innføres 10-årige drosjeløyver. Sentraltilknytningsplikten for drosjer er opphevet, samtidig som det er innført en plikt til loggføring av alle drosjeturer. Det er innført fagkompetansekrav for drosjeførere, og det er innført krav om at søker til kjøreseddel må ha hatt førerkort klasse B i minst to år før en kan tildeles kjøreseddel for drosje. Videre er hjemmelen for fylkeskommunene til å kunne stille miljøkrav til drosjer justert, slik at miljøkrav må knyttes til kommunegrensene. Stortinget har bestemt at loven trer i kraft 1. juli 2020, med unntak av § 4 første ledd og § 40 a første ledd, som trer i kraft 1. juli 2019.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 28.05.2019

  Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019