Norges deltagelse i De Forente Nasjoner, ( FNs) 41. ordinære Generalforsamling, den gjenopptatte 40. ordinære Generalforsamling, den 13. spesialsesjonen om den kritiske økonomiske situasjonen i Afrika og den 14. spesialsesjonen om Namibia.

St. meld. nr. 36, innst. S. nr.248 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1987 Innst. S. nr. 248 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1987