Beretning fra Stortingets administrasjon om Stortingsarkivets tilstand og bestyrelse i 1986.

Innst. S. nr. 137 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet