Representantforslag om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet

Dokument 8:164 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Marian Hussein, Solveig Skaugvoll Foss Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang