Representantforslag om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet

Dokument 8:164 S (2018-2019), Innst. 88 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Marian Hussein, Solveig Skaugvoll Foss Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.12.2019 Innst. 88 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Det ble ikke flertall for representanforslaget om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet, da regjeringspartiene stemte imot under behandlingen i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2019

   Debattert i Stortinget 11.12.2019
   Votert i Stortinget 11.12.2019