Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.06.2019 Innst. 425 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt Astrid Aas-Hansen, Magnhild Meltveit Kleppa, Camilla Bakken Øvald og Erling Johannes Husabø som nye medlemmer av EOS-utvalget for tidsrommet 1. juli 2019 til 30. juni 2024. Som leder av EOS-utvalget for tidsrommet 1. juli 2019 til 30. juni 2021 ble valgt Svein Grønnern. Astrid Aas-Hansen ble valgt som nestleder for tidsrommet 1. juli 2019 til 30. juni 2024.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2019